לחברי וועד הפעולה וכל בעלי המגרשים באולגה על הים שלום רב!
 
ברצוננו לשתף אתכם בדבר פגישה שהתקיימה בעיריית חדרה לבקשת משרד מהנדס העיר ואדריכל העיר חדרה,
בתאריך 1.1.09:
 
נוכחים:
מר בני ממקה –             מהנדס העיר
מר אבישי קימלדורף –      אדריכל העיר
נציגי וועד הפעולה:          אברהם שמר
                               דוד ניסן
                               סמדר בניהו
           
 
בני ממקה:          שמח על שיתוף הפעולה, ומבקש שכל הפניות והבקשות יתנהלו דרך וועד הפעולה.
אבישי:               א.         מציין שפיתוח אזור צפון מערב חדרה מאד מאוד חשוב לעירייה.
                       ב.         ישנם שני שותפים בשלב זה, למהלך קידום התוכניות של האזור שלנו:
               1.         אגף התכנון – משרד התיירות
                                  2.         מנהל המחוז – וועדת בנייה מחוז צפון
                       ג.         בחודשיים וחצי האחרונים – היו מהלכים ובדיקות שונות בין כל הגורמים הרלוונטיים,
     ונסגרה רשימת המועמדים מבין משרדי האדריכלים
                                  לקראת בחירה במשרד האדריכלים שייבחר לתכנון אזור צפון מערב העיר.
     הבחירה עצמה תסתיים בסוף חודש ינואר.
    ד.                   העירייה התחילה את התכנון עם כ-7000 יח' דיור לבנייה רוויה – לא כולל יח' מלונאיות,
     ולאחר מאבק עם מוסדות התכנון האזוריים והארציים
              – עומד מס' יח' הדיור על 10,000 יח', עובדה שתתרום כמובן להשבחת הקרקע.
    ה.                   יש כרגע פרוגרמה הנגזרת מהעקרונות וההיקפים המהווים את הבסיס לתחילת התכנון,
    וכן לבחירת המתכנן המתאים ביותר.
              הכוונה היא להביא לידי שיתוף את מירב המוסדות והגורמים בשלב התכנון,
    על מנת לקבל כמה שיותר הסכמות לכשיגיע שלב האישורים.
    ו.                     העירייה מעכבת מספר תוכניות אחרות בעיר, על מנת להגיע למצב שבו גם תכנון חדרה מערב
    יושלם וזאת במטרה לקדם פיתוח הכולל את כל חלקי העיר.
    ז.                    משרד התיירות והעירייה פועלים כעת על מנת לתת תמריץ לסיום בניית המלון שבכפר הים.
    ח.                  הוחלט לקדם את תכנון פרויקט הטיילת המתוכננת מפארק נחל חדרה בצפון ועד דרומית לחוף אולגה,
    כשבשלב הראשון יוקם החלק הדרומי עד חוף הדייגים.
    ט.                   ניתן תוקף לכביש 13 – היורד מהגשר לכיוון כפר הים, כשמשני צידיו מתוכננת שדרת רבי קומות 
              יוקרתיים.
     י.                    לפי בקשת העירייה, תועבר אנדרטת אבשלום פיינברג (היום לצד כביש 4 דרומית לחדרה) לשטח 
               הפארק,בהסכמה ובשיתוף של המשפחה ובכוונת העירייה להפוך את האנדרטה למקום עם תוכן עבור
     קהל המבקרים בפארק.
 
הרעיון הוא לקדם חלקים שונים במרחב הכולל, על מנת לתת תנופה גם לאזור צפון מערב העיר.
 
מבחינה תקציבית – העירייה מתכננת כל צעד בנפרד כשכל שלב כפוף לאישורי תקציב.
כעת יש תקציב להגשת תכנית מתאר כוללת לוועדה המקומית, לא כולל את עלות היועצים הרלוונטיים.
תכנית המתאר עברה את השלב הראשון בוועדה המקומית ועל סמך זה נעשו כל הפעולות המתוארות לעיל.
 
 
                   סוכם שכשיהיו תכניות ראשוניות – יכנס משרד מהנדס העיר את כלל בעלי המגרשים להצגת התכנית,
                   להבהרות שאלות וכו'.
 
 
 
רשמה: סמדר בניהו
לייבסיטי - בניית אתרים